GetImage.png

Als het opzetten van een begroting betekent dat alle verwachte kosten onder elkaar komen te staan, lijkt iets al snel veel geld te kosten. Wij maakten visueel inzichtelijk waarom en waaraan er extra gelden besteed moeten worden. Hierdoor wordt de lezer overtuigd.

Visualisatie: Wij brengen beeldend de noodzaak van extra gelden over.

Realisatie: Met infographics tonen wij aan waar welke gelden naar toe gaan en wat het effect is.