Achmea.png

Achmea ontwikkelt zich tot de beste en grootste digitale verzekeraar van de toekomst.​ Om het imago daarbij aan te laten sluiten, hebben wij een bestaande robot 3D leven ingeblazen en verwerkt tot een screensaver. Bezoekers van de Campus Party ontvingen deze screensaver.​ Intern is er een bewustwordingscampagne ingezet om de organisatie klaar te maken voor de digitale toekomst. Een game en video laten zien welke competenties en kwaliteiten het toekomstige personeel van Achmea nodig heeft.

Roboat-before-and-after-gif.gif